มาตรการประหยัดและลดใช้พลังงาน

image

สำนักคอมพิวเตอร์ประกาศนโยบาย มาตรการประหยัดและลดใช้พลังงาน เพื่อสนับสนุนการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดดังภาพที่แนบมาพร้อมข่าวนี้

View details »

ปฏิทินสำนักคอมพิวเตอร์

ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานาพัสดุ  (อ่าน 8 ครั้ง ) 
ประกาศนโยบาย มาตรการประหยัด และลดใช้พลังงาน  (อ่าน 6 ครั้ง ) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Blade Sever จำนวน ๑ งาน (สำนักคอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 32 ครั้ง ) 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 27 ครั้ง ) 
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก จำนวน ๑ งาน (สำนักคอมพิวเตอร์)  (อ่าน 21 ครั้ง ) 
  

View details »

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุม

- - ไม่มีข้อมูล - -

View details »

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาเช่าช่องสัญญาณการใช้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือขายอินเทอร์เน็ต (Internet) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 6 ครั้ง ) 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารบริการวิชาการชุมชน สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 6 ครั้ง ) 
ประกาศประกวดราคาซื้อโทรศัพท์สำนักงานจำนวน 200 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 21 ครั้ง ) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก จำนวน 1 งาน (สำนักคอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 19 ครั้ง ) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบ Blade Sever จำนวน ๑ งาน (สำนักคอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 32 ครั้ง ) 
  

View details »

ข่าวประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางโครงการเช่าช่องสัญญาณการใช้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 5 ครั้ง ) 
ประกาศราคากลาง โครงการเช่าช่องสัญญาณการใช้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือขายอินเทอร์เน็ต (Internet) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน  (อ่าน 4 ครั้ง ) 
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารบริการวิชาการชุมชน สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน (สำนักคอมพิวเตอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (อ่าน 5 ครั้ง ) 
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก จำนวน ๑ งาน (สำนักคอมพิวเตอร์)  (อ่าน 21 ครั้ง ) 
  

View details »