ตารางสอบ MSU IT Exit Exam 2561

image

ตารางการเข้าทดสอบ IT Exit Exam พ.ศ. 2561 
นิสิตสามารถตรวจสอบได้คลิกที่  ระบบตรวจสอบข้อมูล IT Exit Exam (สำหรับผู้เข้าสอบ)


::สอบถามเพิ่มเติม งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเ...

View details »

ข่าวกิจกรรมสำนักคอมฯ

 • ปิดปรับปรุง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS)
 • อบรมโปรแกรม Google Apps for Education สำหรับการใช้งาน Classroom
 • อบรม การสร้าง Infographics เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร
 • สำนักคอมพิวเตอร์ รับมอบโล่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 36
 • อบรมโปรแกรม Google Apps for Education สำหรับการใช้งาน Youtube
 • อบรมพัฒนาสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Digital Book รุ่นที่ 5
 • ร่วมงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ทำบุญตักบาตร
 • ระวังภัย มัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry แพร่กระจายผ่านช่องโหว่ของวินโดวส์ รีบอัปเดตทันที
 • สำนักคอมพิวเตอร์ ประชุม การให้บริการเครือข่ายและสารสนเทศพื้นฐานของ มมส

 • View details »

  ปฏิทินสำนักคอมพิวเตอร์

  ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์