EP.12 มุมมองและการสั่งพิมพ์

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 22-08-2023 view : 50

EP.11 การกำหนดหัวกระดาษท้ายกระดาษ

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 22-08-2023 view : 58

EP.10 การสร้างกราฟ

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 22-08-2023 view : 52

EP.9 การจัดเรียงข้อมูลและการกรองข้อมูล

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 22-08-2023 view : 54

EP.8 ตารางและการกำหนดรูปแบบ

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 22-08-2023 view : 29

EP.7 การกำหนดรูปแบบข้อมูล

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 22-08-2023 view : 34

EP.6 การเติมข้อมูลอัตโนมัติ

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 22-08-2023 view : 35

EP.5 การทำงานกับข้อความ และกล่องข้อความ

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 22-08-2023 view : 33

EP.4 การใช้งาน การตั้งค่า และการจัดรูปแบบ Cell

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 22-08-2023 view : 31

EP.3 ทำความรู้จัก Sheet และการใช้งาน

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 22-08-2023 view : 32

Ep.1 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของหน้าจอ Mcrosoft Excel

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 10-07-2023 view : 97

EP13 การสร้างสารบัญภาพสารบัญตารางอัตโนมัติ

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 15-06-2023 view : 82

EP12 การสร้างสารบัญอัตโนมัติ

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 13-06-2023 view : 105

EP11 การแบ่งหน้าและการกำหนดหมายเลขหน้าที่แตกต่างกัน

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 09-06-2023 view : 90

EP10 การทำงานกับตาราง

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 09-06-2023 view : 57

EP09 การแทรกหมายเลขหน้าและการกำหนดรูปแบบต่าง ๆ

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 06-06-2023 view : 46

EP08 การสร้างคอลัมน์และการกำหนดรูปแบบตัวอักษรขึ้นต้นขนาดใหญ่

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 02-06-2023 view : 53

EP07 การตั้งแท็ป (Tab)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 02-06-2023 view : 49

EP06 การจัดรูปแบบเอกสาร Margin, Orientation

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 02-06-2023 view : 48

EP05 Quick Ribbon และ Ruler

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 31-05-2023 view : 106

EP04 การใช้งานฟอนต์และแก้ปัญหาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 31-05-2023 view : 77

EP03 การบันทึกอัตโนมัติและการฝังฟอนต์ (Embeded Font)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 31-05-2023 view : 57

EP02 การตั้งค่าและเปลี่ยนภาษาของโปรแกรม

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 31-05-2023 view : 55

EP01 แนะนำการใช้งาน Microsoft Word 365

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สิทธิ์ เอมดี
วันที่ : 31-05-2023 view : 59

การดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ (Office 365)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นางสาวรดามณี แสงสวาศ
วันที่ : 18-02-2021 view : 417

แนะนำการใช้งาน Office 365

วิทยากร/ผู้จัดทำ : นางสาวฟุ้ง โคตรโสภา
วันที่ : 16-02-2021 view : 363

การใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ศิริรัตน์ จันไต้
วันที่ : 19-05-2020 view : 402