แนะนำบริการ Web Portal และขั้นตอนการใช้งานบริการต่าง ๆ

วิทยากร/ผู้จัดทำ : พงศ์ธนภัทร์ กล้าไพรี
วันที่ : 08-02-2023 view : 115

ขั้นตอนการ download และติดตั้ง Endpoint Secure Agent (Antivirus by Sangfor)

วิทยากร/ผู้จัดทำ : กิตตินันท์ ขันธุปัทม์
วันที่ : 08-02-2023 view : 113

ขั้นตอนการ Scan Virus Computer โดย Endpoint Secure Agent

วิทยากร/ผู้จัดทำ : สุริยกานต์ ชาญพินิจ
วันที่ : 08-02-2023 view : 95

การ Scan Virus Computer ด้วย Micrsoft Defender

วิทยากร/ผู้จัดทำ : ปราการ กำประโคน
วันที่ : 08-02-2023 view : 100