20231101154404.jpg

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ผู้บริหารและบุคลากร ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำโดยข้าราชการ (อาจารย์) และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 78 นาย ในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี กล่าวต้อนรับและบรรยาย หัวข้อ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการ ระบบบริการและการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ นายรัตนเดช ชมภูนุช ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนพัฒนาดิจิทัล หลังจากนั้นกลุ่มคณะดูงานเข้าเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ภาพ : นางสาวพรพรรณ ณ จัตุรัส

ข่าว : นางสาวสุกัญญา สิตวัน

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 23 ภาพ)