เครื่องมือสนับสนุนการเรียนและการทำงานออนไลน์

          ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เชื้อโรค COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย และสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อ นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบางส่วนจำเป็นต้องปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ จากที่บ้านหรือภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่อง ทางสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รวบรวมเครื่องมือสำหรับทำงาน หรือการเรียนการสอนจากที่บ้านดังนี้

MSU VPN

เครือข่ายส่วนตัวเสมือนภายใน มมส เพื่อใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์ vpn.msu.ac.th

Google Hangouts Meet

เป็นระบบที่ใช้ติดต่อกันได้ตลอดไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน และสามารถสนทนาแบบเห็นหน้าโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาพบกัน โดยใช้งานผ่านบัญชี [email protected]

Microsoft Teams

เป็นบริการแชทแบบกลุ่มสำหรับองค์กรลักษณะเดียวกับ Slack แต่มีจุดเด่นตรงที่การเชื่อมต่อกับแอพในชุด Office ทั้งหมด, รองรับการคุยด้วยเสียง วิดีโอ มีหน้ารวมการทำงานของคนในทีม โดยใช้งานผ่านบัญชี Microsoft O365 ของมหาวิทยาลัย [email protected]

Cisco Webex

แชร์หน้าจอ สไลด์ ไฟล์เอกสารระหว่างการสอน รองรับได้สูงสุด 200 คน ไม่จำกัดเวลาการสอน บันทึกวิดีโอดูย้อนหลังได้ มีแอปพลิเคชันทั้งบนคอมพิวเตอร์ และมือถือ

Microsoft Teams

เป็นบริการแชทแบบกลุ่มสำหรับองค์กรลักษณะเดียวกับ Slack แต่มีจุดเด่นตรงที่การเชื่อมต่อกับแอพในชุด Office ทั้งหมด, รองรับการคุยด้วยเสียง วิดีโอ มีหน้ารวมการทำงานของคนในทีม โดยใช้งานผ่านบัญชี Microsoft o365 ของมหาวิทยาลัย [email protected]


โปรแกรม MS Teams Desktop Application ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ smartphone หรือ ipad โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. วิธีการติดตั้งโปรแกรม https://www.youtube.com/watch?v=V5lPe9CoQmU&list=PL1P4yfxwz5TSLQsEHEkPxUZr2v3ngY9HT&index=2
2. เมื่อท่านดำเนินการติดตั้งโปรแกรม เสร็จเรียบร้อยให้ท่านลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Account Email ([email protected]) ให้เรียบร้อย
3. วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม https://www.youtube.com/watch?v=PXf9FlgD1Yg&list=PL1P4yfxwz5TSLQsEHEkPxUZr2v3ngY9HT&index=1

Google Classroom

เป็นระบบที่ช่วยจัดการเรียนการสอน การมอบหมายงาน เพิ่มการทำงานร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมการสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น และยังผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ ของ Google เช่น Google Drive เป็นต้น โดยใช้งานผ่านบัญชี [email protected]

Google Forms

เป็นระบบที่ช่วยสร้างแบบทดสอบ หรือข้อสอบออนไลน์ โดยใช้งานผ่านบัญชี [email protected]

G Suite for Education

แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาร่วมกับกูเกิล ภายใต้โดเมน @msu.ac.th เพื่อให้บริการอีเมล ปฏิทิน เอกสาร เว็บไซต์ พื้นที่เก็บข้อมูล รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของกูเกิล แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนแบบทำงานร่วมกันในรูปแบบคลาวด์ (Cloud service)

Microsoft o365

แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาจากไมโครซอฟท์ ภายใต้โดเมน @m เพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟท์เช่น OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนแบบทำงานร่วมกัน

Google Drive

พื้นที่เก็บข้อมูลในรูปแบบคลาวด์ของกูเกิล ที่ให้พื้นที่ไม่จำกัด เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยใช้งานผ่านบัญชี [email protected]

Microsoft OneDrive

พื้นที่เก็บข้อมูลในรูปแบบคลาวด์ของไมโครซอฟท์ เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยใช้งานผ่านบัญชี Microsoft o365 @o365.msu.ac.th