ที่ตั้งปัจจุบัน

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 3,4 อาคารวิทยบริการ B
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 043-754350
โทรสาร 043-754350
เว็บไซต์ http://www.cc.msu.ac.th