หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
นางสาวพัตชบูล กิ่งพุ่ม
(Miss Patchaboon Kingpoom)
E-mail: 
Patchaboon.k@msu.ac.th
 
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
(Group Director)
  2456