บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

          งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ มีภารกิจหลักในการให้บริการบุคลากรและนิสิต ดังนี้
1. บริการตรวจเช็ค ซ่อมคอมพิวเตอร์ PC, ALL In One, Labtop และกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์
2. แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ WiFi
3. ติดตั้งโปรแกรมพื้นฐานที่มีลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย อาทิ Microsoft Office, Microsoft Windows
4. ให้คำแนะนำ แก้ปัญหาการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
5. จัดเตรียม ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการให้บริการโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยดำเนินการ

          งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ห้อง B-311 สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 หมายเลขภายใน 2415

แนวปฏิบัติการซ่อมคอมพิวเตอร์

1. กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการและแจ้งปัญหาการใช้งาน    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2. สามารถรับบริการได้ 1 คน ต่อ1 เครื่องและจะต้องทำการสำรองข้อมูลด้วยตัวเองก่อนรับบริการ
3. หากต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Window ใหม่ จะต้องแจ้ง Product key ที่ต้องการติดตั้ง หรือแจ้ง   User name และ   Password ที่ใช้ล็อกอินระบบ  Microsoft Azure (สามารถตรวจสอบ Username และ Password ได้ที่ http://ccservice.msu.ac.th/ หรือติดต่อที่งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ห้อง B-311 ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการบี)
4. เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการแจ้งให้ผู้รับบริการมารับเครื่องคอมพิวเตอร์คืน ทางเฟซบุ๊ค งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ มมส หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ที่กรอกไว้ในแบบฟอร์มขอรับบริการ
5. ผู้รับบริการจะต้องมารับคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งนำบัตรนิสิตมาแสดงตัวตน

เกร็ดความรู้จากงานซ่อมคอมฯ

1. ความรู้เรื่อง UEFI BOOT กับ LEGACY BOOT และ MBR กับ GPT

เพจงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

VDO ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนเข้าใช้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์

ติดตั้ง office 365 พร้อมวิธีลงทะเบียน

ขั้นตอนการติดตั้ง windows 10 (ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย)