20150814144149.jpg

 

     เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ นำทีมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมโครงการ “Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ”  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยถวายราชสักการะ  พร้อมกล่าวเปิดงาน และอาจารย์อารีรัตน์  รักษาศีล รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

     ในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน ได้บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 12 สิงหาคม โดยร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตและนักเรียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 9 ภาพ)