20150814153454.jpg

     เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ และบุคลากรกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรม ทอดผ้าป่าสามัคคี สำนักคอมพิวเตอร์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ณ วัดพุทธมงคล บ้านสระ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดขึ้นเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา โดยเป็นการร่วมปฏิบัติตนตามพุทธศาสนิกชน เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษาร่วมกับวัดในแต่ละชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     จากนั้นบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์และกวาดพื้นบริเวณลานหน้าวัด เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 10 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด