20150826093739.jpg

     เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. นางสิริวรรณ  ตติยรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษและคณะ ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการ IT พี่สอนน้องโรงเรียนใกล้บ้าน ณ โรงเรียนบ้านโพนงาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการวิชาการ โดยการสนับสนุนทรัพยากรและให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนงาม 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 11 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด