20151026090007.jpg

     เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. นางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการถ่ายทำ Google Street View ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับกองอาคารสถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B313 อาคารวิทยบริการบี เพื่อหารือและวางแผนเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ตัวแทนจาก Google ประเทศไทย ที่จะเข้ามาเก็บภาพถ่ายรอบทิศทางของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามโครงการ Street View Partner Program บนแผนที่ Google Map เพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลแผนที่และเป็นการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 9 ภาพ)