20151026144006.jpg

     เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมงานงานบุญเดือน 11 ออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558 ณ บริเวณสวนป่า ข้างอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อสืบสานประเพณีวัตนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ จุดธูปเทียนบวงสรวงเครื่องกวนข้าวทิพย์ จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ อนุโมทนาคาถา ประธานสงฆ์เจิมไม้พาย และเริ่มพิธีกวนข้าวทิพย์ โดยสำนักคอมพิวเตอร์ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีกวนข้าวทิพย์ กระทะที่ 1  

 

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 8 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด