20151027153459.jpg

     เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมเดินขบวนแห่ต้นดอกผึ้ง ในงาน “บุญเดือนสิบเอ็ดออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” โดยตั้งขบวนจากบริเวณหน้าหอพักร่มฉัตร บ้านท่าขอนยางเพื่อนำต้นดอกผึ้งไปถวายที่วัดสว่างวารี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและร่วมกันทำบุญ ในวันออกพรรษา ซึ่งจัดให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีส่วนร่วมทำบุญและจัดทำต้นผึ้งประจำหน่วยงาน เพื่อถวายแก่วัดในชุมชนท่าขอนยาง 

 คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 13 ภาพ)