20151030103822.jpg

     เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B313 อาคารวิทยบริการบี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาทางการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาทิ การพิจารณาเกณฑ์การจัดทำข้อตกลงภาระงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์) และคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักคอมพิวเตอร์

 คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 7 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด