20151116090714.jpg

สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. นางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 โดยตั้งขบวนแห่ต้นเงินของ เคลื่อนจากบริเวณหอพักนิสิตมายังที่ตั้งองค์กฐินสามัคคี ณ บริเวณตลาดน้อย โดยมี อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ เป็นผู้รับมอบต้นเงินเพื่อทอดถวายวัดบ้านส้มโฮง ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 5 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด