20151222131531.jpg

     เมื่อวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญจากคณะเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Train the trainer Google Apps for Education” ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B314 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี เพื่อให้ความรู้แก่อาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการในหน่วยงาน โดยนายนพนัย  เนื่องอุดม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 12 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด