20151223095905.jpg

     เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 ขึ้น ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี อาจารย์ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์ นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีการตั้งขบวนพาเหรดนักกีฬาออกจากอาคารบรมราชกุมารีเพื่อเข้าสู่อาคารพลศึกษา ซึ่งในปีนี้สำนักคอมพิวเตอร์อยู่ทีมสีแดง

     วัตถุประสงค์ประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพโดยใช้กีฬา ตามแนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ อีกทั้งเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 ต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

 

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 16 ภาพ)