20160121165722.jpg

     เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีลงนามส่งมอบงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  ณ ห้องประชุม B313 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี โดยนางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ อดีตผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ส่งมอบงานให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามส่งมอบงาน 

     ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง ได้มอบช่อดอกไม้และกล่าวขอบคุณ แก่นางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ที่ได้เสียสละ ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการบริหารงานตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา

     จากนั้นผู้แทนบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงการต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อลงกรณ์ ละม่อม รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ที่จะได้มาสานงานต่อ ก่องานใหม่ สร้างสรรค์ประโยชน์ตามบทบาทหน้าที่ให้กับสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไป

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 7 ภาพ)