20160211113626.jpg

     เมื่อวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 16.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการสาธิตแสดงผลงานของหน่วยงาน ในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2559 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม

     โดยสำนักคอมพิวเตอร์ได้นำนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้เสมือน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม และภูมิทัศน์โดยรอบของมหาลัยวิทยาลัยมหาสารคามไปร่วมแสดงในงาน ซึ่งเป็นการนำการถ่ายภาพแบบพาโนรามา 360 องศา มาใช้สร้างแหล่งเรียนรู้เสมือนจริง โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรและนิสิตที่มาเยี่ยมชมงานเป็นอย่างมาก

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 4 ภาพ)