20160421172046.jpg

     เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมงานนมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก และแห่ดอกไม้บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์ มมส (บ่สาด บ่ซิด หันมาวิดฟาย) ประจำปี 2559 โดยผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมขบวนแห่ที่ 4 ขบวนพระประจำวันเกิดวันจันทร์ จากบริเวณสนามโรงเรียนหลักเมือง มีการประกอบพิธีแห่น้ำ แห่ดอกไม้ จากศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยอธิการบดีนำน้ำจากแม่น้ำลงขันสาครก่อนประกอบพิธีแห่น้ำ ขบวนได้เคลื่อนออกจากถนนข้างวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามถึง สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยฯนำกล่าวคำอาราธนาพระเจ้าลงสรง มีการอัญเชิญพระพุทธกันทรวิชัยเข้าสู่หอสรง คณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิตและนักเรียนร่วมสรงน้ำปิดทองพระพุทธกันทรวิชัยฯ ณ หอพระมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง (ม.เก่า) ข้างสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 15 ภาพ)