20160428085456.jpg

     เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม B412 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี โดยในกิจกรรมมีการทำพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ทวีชัย  สิทธิศร และอาจารย์ศศิธร  แก้วมั่น

     ทั้งนี้สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเนื่องในวันสงกรานต์ ให้คงอยู่สืบต่อไป เพื่อแสดงถึงความเคารพต่ออดีตผู้บริหารที่ท่านได้สร้างคุณูปการในการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย

 คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 13 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด