20160610135626.jpg

     เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 365 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร” ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B411 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการบี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนัสวี แก่นอำพรพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

     โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับความรู้ในการนำ Application ต่าง ๆ ของ Microsoft Office 365 ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำ Microsoft Office 365 มาใช้ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นชุดของ Free Email ที่จำลองรูปแบบการทำงานไว้บน Cloud ที่มีความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยสูง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงอีเมล์ ปฏิทินการนัดหมาย Microsoft Office บนเว็บไซต์ และพื้นที่เก็บข้อมูลบน Cloud รวมถึงการทำงานร่วมกันกับสมาชิกที่ต้องการแชร์ข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Smart Phone โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมที่เครื่อง ซึ่งจะช่วยให้การทำงานง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

คลิกเพื่อรับชมภาพเพิ่มเติม

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 18 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด