20160620130631.jpg

     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก-สถาบัน-ศูนย์ ครั้งที่ 6 ขึ้น ซึ่งในปีนี้สำนักศึกษาทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมี อาจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และอาจารย์ ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง รองผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กล่าวรายงาน 

     สำหรับการจัดกีฬาสานสัมพันธ์ สำนัก-สถาบัน-ศูนย์ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งหมด 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักศึกษาทั่วไป สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช และศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายหน่วยงานภายใน ให้มีความรัก ความสามัคคีและสร้างความสนุกสนานให้กับบุคลากร จากนั้นมีพิธีมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันประเภทต่าง ๆ และพิธีส่งมอบธงกีฬาให้แก่ สำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์สำนัก สถาบัน ศูนย์ ในปีต่อไป

 คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 18 ภาพ)