20160620185514.jpg

     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร หลักสูตรการใช้โปรแกรม Google Apps for Education สำหรับการใช้ Google Form เพื่อทำแบบสำรวจออนไลน์และการทำปฏิทินออนไลน์ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B411 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการบี 

     โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับความรู้ในการนำ Application ต่าง ๆ ของ Google Apps for Education ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนายนพนัย เนื่องอุดม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 19 ภาพ)