20170223145245.jpg

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร มมส เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาสื่อหนังสืออิเล้กทรอนิกส์ Digital Book

รุ่นที่ 2 วันพุธ ที่  28  มีนาคม  2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้อง บริการคอมพิวเตอร์ บี 410 ชั้น 4  อาคารวิทยบริการบี  สำนักคอมพิวเตอร์

 

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการโปรดแจ้งรายชื่อเข้ารับการอบรมตามแบบตอบรับภายในวันที่ 26 มีนาคม 2560 หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/WXM2yu

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนภธร เลไธสง หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 2426 หรือ 043-754350 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ