20171129102349.jpg

ตารางการเข้าทดสอบ IT Exit Exam พ.ศ. 2561 
นิสิตสามารถตรวจสอบได้คลิกที่  ระบบตรวจสอบข้อมูล IT Exit Exam (สำหรับผู้เข้าสอบ)


::สอบถามเพิ่มเติม งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักคอมพิวเตอร์ ::
โทร : 043-754350 ต่อ 2622

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 1 ภาพ)