20181005120126.jpg

สำนักคอมพิวเตอร์ประกาศนโยบาย มาตรการประหยัดและลดใช้พลังงาน เพื่อสนับสนุนการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายละเอียดดังภาพที่แนบมาพร้อมข่าวนี้

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 3 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด