20190425160736.jpg

บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 ชื่องาน แห่กัณฑ์หลอน กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์คาถาพัน วันที่ 26-27 มีนาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 4 ภาพ)