20190425160903.jpg

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 วันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 5 ภาพ)