20190411162801.jpg

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ สำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2562 วันที่  9  เมษายน  2562 ณ ห้อง B312 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ ฺB โดยได้รับเกียรติจากอดีตผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมงานดังกล่าว

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 9 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด