20190411163016.jpg

สำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 และร่วมจัดตั้งโรงทาน วันที่  10  เมษายน  2562 ณ บริเวณสวนป่าด้านข้างอาคารบรมราชกุมารี

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 4 ภาพ)