20200417211626.jpg

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดพิธีส่ง-รับมอบงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ประยุกต์  ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีและมอบโล่แสดงความยินดีและกล่าวขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรเกล้า เจริญผล ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ชุดเก่า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรเกล้า เจริญผล ส่งมอบงานให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรวย สาวิถี ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์คนใหม่ และมีผู้บริหารจากคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ณ ห้อง B412 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 16 ภาพ)