20200709104320.jpg

               เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563  ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเทียนพรรษา เสร็จแล้วรับเทียนพรรษาพร้อมเครื่องไทยธรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อนำไปถวายวัดตามที่ได้รับมอบหมาย และเวลา 13.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถวายเทียนพรรษา  ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องไทยธรรม และจตุปัจจัย ที่วัดสว่างวารี บ้านท่าขอนยาง

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 22 ภาพ)