20201021103717.jpg

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหารและบุคลากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จรวย สาวิถี ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมแห่องค์กฐิน ณ บริเวณตลาดน้อย ซึ่งในปีนี้ ขบวนแห่องค์กฐิน จัดให้มีเเห่รอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มจากเส้นทางตลาดน้อย เลี้ยวขวาข้ามสะพาน ผ่านคณะเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ เลี้ยวขวาผ่านคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ เลี้ยวขวาผ่านหอพักนิสิต เเล้วเข้าสู่ที่ตั้งองค์กฐินสามัคคี บริเวณตลาดน้อย และถวายต้นเงินของหน่วยงาน

 

Tags : #กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 18 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด