20210115153441.jpg

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรวย สาวิถี ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้ามอบกระเช้าแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564  

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 2 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด