20210201102115.jpg

เมื่อวันพฤหัสที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 14.30-16.30 น. ดร.ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องประชุมหารือ การจัดทำ eBook ร่วมกับสำนักวิทยบริการ เพื่อเป็นสื่อสนับสุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Webex ณ ห้องประชุม B-413 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวกิจกรรมภายใน 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 5 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด