20140805145158.jpg

     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมปลูกหญ้า โครงการ“รับน้องสร้างสรรค์ ด้วยจิตสำนึก รัก มมส” ณ บริเวณสนามด้านข้างสระว่ายน้ำโรจนากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ ขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ตลอดจนได้รับเกียรติจาก พันเอกสมชาย เพ็งกรูด ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม พร้อมกองกำลัง และสถานีตำรวจภูธรเขวาใหญ่ รวมทั้งหมดกว่า 1,000 คน ร่วมปลูกหญ้าโดยปลูกหญ้าบนเนื้อที่ 16,000 ตารางเมตร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 9 ภาพ)