20210331111513.jpg

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมบุญชนะ อัตถากร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ นำโดย ดร.ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมพิธีส่งมอบงาน รับมอบงานในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย ส่งมอบงานให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันตา วิลาชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง คนใหม่ ซึ่งผู้บริหรสำนักคอมพิวเตอร์ร่วมเป็นสักขีพยานและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในครั้งนี้

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 5 ภาพ)