20210414154640.jpg

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 สำนักคอมพิวเตอร์ โดยผู้เกี่ยวข้อง นายวงศวัฒน์ เทพาศักดิ์  นายวีระศักดิ์ ศรีวงยาง และนายรัตนเดช ชมภูนุช เข้าประสานงาน หารือกับทาง คณะแพทย์ฯ เกี่ยวกับการให้บริการระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตภายใน รพ. สนาม เข้าดำเนินการ สำรวจ และหารือกับเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาล และผู้ประกอบการ ที่จะดำเนินการติดตั้ง ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

1. อาคารหอพัก 2 หลัก จำนนวน 3 ชั้น  (ติดตั้ง Wifi ชั้น ละ 3 จุด) 

2. ตู้คอนเทอรเนอ สำหรับแพทย์และพยาบาล ปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตู้ (ติดตั้ง Wifi จำนวน 1 จุด) 

รวมทั้งสิ้น จุดติดตั้ง wifiและสายสัญญาณ ประมาณ 20 จุด  เพื่อให้บริการ คนไข้และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ และเข้าดำเนินการ ติดตั้งในวันที่ 13 เมษายน 2564 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 วัน

 

ภาพ : นายรัตนเดช ชมภูนุช

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 8 ภาพ)