20210616161139.jpg

เมื่อวันที่ 15 -16  มิถุนายน 2564 สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการเข้าติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ และโปรแกรม เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฐมนิเทศออนไลน์ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ภาพ : นายรัชพงษ์ ทะลาสี

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวกิจกรรมภายใน 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 7 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด