20211005111617.jpg

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมสนับสนุนการถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เนื่องในงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มมส ประจำปี 2564 ซึ่งในปีนี้ มีบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 24 คน

 

ภาพ : นายไพฑูรณ์ ศรีพลลา

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 7 ภาพ)