20211115142430.jpg

เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรวย สาวิถี ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมงานประเพณีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ตั้งองค์กฐิน ณ อาคารบรมราชกุมารี และวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ทอดถวาย ณ วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 

ในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ร่วมกับชุมชน สมทบเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 506,958 บาท เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีทอดกฐิน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป โดยในปีนี้งดจัดขบวนแห่ กำหนดผู้ร่วมงานพร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

 

 ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว, ธีรวุฒิ ดีสุรกุล

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 15 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด