20211215134853.jpg

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณอาคารบรมราชกุมารี คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรวย สาวิถี ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นถึงความสำคัญ รักและหวงแหนในสถาบัน เผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติประวัติอันดีงามของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

 

 

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว, บุณฑริกา  ภูผาหลวง

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม #ข่าวกิจกรรมภายใน 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 6 ภาพ)