20211220185021.jpg

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักคอมพิวเตอร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ จำกัด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมลงนามร่วมกับ นายวรวิทย์ จำปาไชยศรี  บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย  สาวิถี  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ นางสาววิชุดา  พิมพ์ลี บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามเป็นพยานความร่วมมือ ในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมทั้งภายในองค์กร  รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรผู้เรียนและระบบการพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart University 

 

 

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา  ภูผาหลวง

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวกิจกรรมภายใน 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 18 ภาพ)