20220314164101.jpg

มื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณทางเข้าสระน้ำสโมสรบุคลากร คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ถวายกัณฑ์หลอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งในปีนี้ (พ.ศ. 2565) สำนักคอมพิวเตอร์ได้รับกัณฑ์สักบรรพ เพื่อทำนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น สืบสานประเพณีบุญผะเหวดของชาวอีสานให้คงอยู่ 

 

ภาพข่าว : นายธีรวุฒิ ดีสุรกุล

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 8 ภาพ)