20140818163347.jpg

     เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 9.30 น. บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”ณ โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงเขตพื้นที่ในเมือง โดย รศ.ดร. ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557  และอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกปักดำนา ซึ่งเป็นรากฐานของคนไทย ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร โดยมีอาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้สืบสานประเพณีลงแขกดำนาร่วมกัน โดยได้กำหนด “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 16 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด