20140822160952.jpg

     เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 9.30 น. บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ร่วมโครงการ “Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา ซึ่งจัดโดยกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ลานสนามหญ้าฝั่งตรงข้าอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร (แยกดอนยม) โดยมีนายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดหาสารคาม เป็นประธาน มี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

     วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้สวยงาม โดยเริ่มการทำความสะอาดและบริเวณรอบอาคารที่ตั้งหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม ทหาร และตำรวจ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 11 ภาพ)