20141124164627.jpg

     เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดงานทำบุญสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 ณ บริเวณชั้น 2 อาคารวิทยบริการบี  เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและบุคลากร ในเวลา 07.09 น. ผู้บริหาร บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ บริเวณลานชั้น 1 สำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีพระสุทธิธรรมโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม(ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง และพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ออกรับบิณฑบาต เวลา 07.29 น. นางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์

     จากนั้นเวลา 9.30 น. ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิต เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแด่อดีตคณะผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีชัย  สิทธิศร นางสมทรง  ดีรัศมี อาจารย์ธวัชวงศ์  ลาวัลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิธร  แก้วมั่น

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 19 ภาพ)