20150106111204.jpg

     เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. นางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ นางสาวพัตชบูล  กิ่งพุ่ม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์  เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558 แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์ เมฆพรรณโอภาส รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และวันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 10.30 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รำไพ เกณฑ์สาคู รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นสิริมงคลทั้งผู้ให้และผู้รับ และส่งคำอวยพรต่อให้ผู้รับมีความสุขความเจริญตลอดทั้งปี

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 11 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด